Kolektív

MUDr. Peter Smolko
Medícinsky riaditeľ a primár
MUDr. Emília Nemetová
Lekár
MUDr. Eva Kolesárová, PhD.
Lekár
MUDr. Eva Balajtiová
Lekár
MUDr.Natalya Bizilya
Lekár
MUDr. Zuzana Slezáková
Lekár
Ing. Jaroslav Jakubčin
konateľ spoločnosti
MVDr. Milada Martinčeková
konateľka spoločnosti
Ing. Otília Peťovská
Vrchná sestra
Dora Lengyelová
Zastupujúca vrchná sestra
Viera Forgáčová
Zdravotná setra
Ivana Ulíková
Zdravotná sestra
Bc. Gabriela Dulovičová
Zdravotná sestra
Mgr. Jana Petríková
Zdravotná sestra
Mgr. Petra Šuleková
Zdravotná sestra
Bc. Paulína Zmijová
Zdravotná sestra
Bc. Monika Kováčová
Zdravotná sestra
Eva Palenčárová
Sanitárka
Marcela Kováčová
Sanitárka
Ján Švec
Technik
Viera Krniaková
Upratovačka
Eva Uhrínová
Upratovačka