MUDr. Peter Smolko

  • Štúdium medicíny na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 1986. V roku 1990 získal špecilizáciu I. stupňa z internej medicíny, v roku 1994 získal špecializáciu v odbore nefrológia pod vedením Prof. MUDr. M. Mydlíka DrSc., v roku 1998 získal atestáciu II. stupňa z internej medicíny. Od roku 1987 - 1998 pracoval ako sekundárny lekár na IV. Internej klinike LF UPJŠ v Košiciach, od roku 1998 - 2004 pôsobil ako ordinár pre nefrológiu na IV. internej klinike FN LP v Košiciach, od roku 2004 ako lekár v súkromnej ambulancii so špecializáciou na diabetickú nefropatiu, od 2004 - 2007 ako sekundárny lekár v dialyzačnom stredisku Nephron v Košiciach. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje domácich i zahraničných nefrologických kongresov so zameraním a problematiku diabetickej nefropatie.  •