Soňa Pásztorová

  • Strednú zdravotnú školu v Košiciach ukončila v roku 1988, v roku 2006 získala v pomaturitnom štúdiu špecializáciu v odbore nefrológia. Ako hemodialyzačná sestra pracuje od ukončenia zdravotnej školy. Aktívne sa zúčastňuje na sesterských nefrologických kongresoch prednáškami s problematikou plazmaferézy a cievnych prístupov.


  •