Marcel Matej

  • Absolvoval Strednú zdravotnú školu v Michalovciach v roku 2000 v odbore všeobecná sestra. Po ukončení štúdia pracoval v rokoch 2000-2003 na Internej klinike Thomayerovej Nemocnice v Prahe 4. Nasledujúce roky 2004 až v 2010 pracoval súčasne v dvoch hemodialyzačných strediskách na Strahove a v Beroune. V rokoch 2008 až 2010 bol školiteľom na hemodialyzačné prístroje Formula 2000 pre Biomedica a.s. V rokoch 2010 až 2011 pracoval na hemodialyzačnom stredisku Logman v Košiciach.  •